The Skipper enters the fray

Matt Bulpitt, the Eltham skipper, prepares to attack

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10